Certyfikaty

W Meyer Tool Poland funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania następujących norm:

•    System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN-ISO 9001,
•    System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN-ISO 14001,             
•    System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N-18001,
•    Wewnętrzny System Kontroli Obrotu Towarami o Znaczeniu Strategicznym.

Dodatkowo System Zarządzania Jakością w Meyer Tool Poland certyfikowany jest zgodnie z międzynarodowym standardem dla branży lotniczej AS 9100.

Meyer Tool Poland posiada certyfikaty Nadcap w zakresie wykonywania procesów specjalnych: Elektrodrążenie oraz FPI.

Ponadto, Meyer Tool Poland posiada aktualną koncesję MSWiA na produkcję części dla przemysłu wojskowego.

 

                   AS9100          Zintegrowany System
            Zarządzania IQNet
Zintegrowany System Zarządzania Wewnętrzny System Kontroli
NADCAP-EDMNADCAP-FPI      
Koncesja                                                             NADCAP - EDM                                               NADCAP - FPI