DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

W Meyer Tool Poland funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny, w ramach którego Firma  gromadzi swoim Pracownikom środki na dodatkową emeryturę, w całości finansując składki z tego tytułu.

Ponadto pracownicy Meyer Tool Poland mają możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w ramach którego Firma dofinansowuje między innymi:

a)    wypoczynek organizowany we własnym zakresie
b)    zajęcia rekreacyjne (aerobik, basen, siłownia)