PRAKTYKI I STAŻE

Meyer Tool Poland, mając na uwadze pozyskanie w przyszłości wykwalifikowanej kadry, umożliwia studentom odbywanie w Firmie:

a)    staży programowych (m.in. staż „Ku doskonałości”)
b)    praktyk zawodowych (wakacyjnych) i dyplomowych
c)    zajęć dydaktycznych
d)    szkoleń

Informacji o aktualnych możliwościach odbycia praktyk lub staży udziela Dział Personalny pod numerami telefonów:

62 75 25 121 / 122