SZKOLENIA I EDUKACJA

Siłą Meyer Tool Poland są ludzie, którzy ją tworzą – to wykwalifikowani Pracownicy wspierają jej rozwój i wzmacniają pozycję rynkową. Dostrzegając to, Firma stwarza swoim Pracownikom optymalne warunki rozwoju zawodowego poprzez:

a)    specjalistyczne kursy
b)    szkolenia (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne)
c)    finansowane przez Spółkę studia wyższe i podyplomowe (w ramach Pracowniczego Programu Edukacyjnego)
d)    finansowane przez Spółkę kursy języka angielskiego